Startseite | Über uns | Dokumente | Exekutive | Neuigkeiten | Aktivitäten | Interessante Links | Aus alten Zeiten
Start | O nama | Dokumenti | Upravni odbor | Novosti | Aktivnosti | Interesantni Linkovi | Iz starih vremena
Aktivitäten / Aktivnosti / Activities 2015

Opšti program rada Nemačkog udruženja Kikinda 2015 / Allgemeines Programm des Vereins 2015Regelmässig durchgeführte Aktivitäten / Redovne aktivnosti:

Wöchentliche Mitlgliedertreffen mit Bücherausleihe: jeden Dienstag von 16h-18h in Dom omladine, Kikinda.
Redovni nedeljni sastanci sa izdajom knjiga iz biblioteke: svakog utorka od 16h-18h u Domu omladine, Kikinda.

Besondere Anlässe / Posebne aktivnosti:

Weihnachten und Ostern: werden nach dem Römisch-Katholischen Kalender gefeiert.
Božić i Uskrs: proslava po katoličkom kalendaru.

Tag der Toten, 1. November: Kranzniederlegung an den Sammelgräbern der Deutschen in Kikinda, Knićanin, Gakovo und Kruševlje.
Dan mrtvih, 1. novembar: polaganje venaca na masovne grobnice Nemaca u Kikindi, Knićaninu, Gakovu i Kruševlju.

Deutschunterricht für die Anfänger- und Mittelstufe wird alljährlich organisiert; Anfragen bitte an die Kulturreferentin.
Kurs nemačkog jezika početni i srednji nivo – organizujemo godišnje; za detaljnu informaciju kontaktirajte referentkinju za kulturu.

Please note: Starting in 2012 reports on major events and announcements will appear in English as well as in German and Serbo-Croatian on this page and the "Neuigkeiten/ Novosti" page.


Jahresversammlung des Deutschen Vereins Kikinda 2015

Die Jahresversammlung des Deutschen Vereins Kikinda, mit Wahlen des Vorsitz- und Aufsichtsrates, wurde am 22. Dezember 2015 im Festsaal des Kulturzentrums abgehalten.

Jahresversammlung

Jahresversammlungsvorsitzende / Radno predsedništvo

41 von insgesamt 63 Mitgliedern des Vereins nahmen teil. Die Versammlung wurde von Aleksandar Konečni, dem Vorsitzenden des Vereins, eröffnet und geleitet, mit der Hilfe von zwei Mitgliedern, Vilhelmine Živković und Djerdj Nikolesku. Es wurden Berichte über die Tätigkeiten und Finanzen vorgelesen.

Jahresversammlung

Anwesende Mitglieder / Prisutni članovi

Über die Tätigkeiten des Vereins im Jahr 2015, mit statistischen Daten über die Tätigkeiten zwischen 2011 und 2015, berichtete Hilda Banski, die Vizevorsitzende. Über die Finanzen sprach Jožef Blat. Im Namen des Aufsichtsrates berichtete Jovan Buter.

Jahresversammlung

Hilda Banski liest den Jahresbericht / čita godišnji izveštaj

Ein neuer Vorsitzrat und ein neuer Aufsichtsrat wurden für 2015-2019 gewählt.

Das Allgemeine Programm für 2016 wurde von dem Vorsitzenden vorgeschlagen und von den Mitgliedern einstimmig angenommen.

Mitglieder des Vorsitzrates / Članovi upravnog odbora

  Aleksandar Konečni
  Vorsitzender / Predsednik
   
  Hilda Banski
  Vitzevorsitzende / Zamenik Predsednika
   
  Ksenija Bokanić Kovrlja
  Mitglied / Član
   
  Eržebet Valter
  Mitglied / Član
   
  Branislav Zarić
  Mitglied / Član
   
  Jožef Blat
  Mitglied / Član
   
  Vinčenzo Marano
  Mitglied / Član

Mitglieder des Aufsichtsrates / Članovi nadzornog odbora

  Jovan Buter
  Mitglied / Član
   
  Iren Matijević
  Mitglied / Član
   
  Mihalj Mumper
  Mitglied / Član
   


Godišnja skupština 2015

Nemačko udruženje Kikinda je održalo svoju redovnu i izbornu godišnju skupštinu 22. decembra 2015. godine u svečanoj sali Kulturnog centra sa početkom u 17 h.

Jahresversammlung

Jožef Blat mit dem Finanzbericht / daje finansijski izveštaj

Od 63 članova prisutstvovao je 41 član. Sednicu je otvorio i vodio predsednik Udruženja Aleksandar Konečni. U radnom predsedništvu su pored njega bili Vilhelmina Živković i Djerdj Nikolesku.

Podneti su sledeći izveštaji:

  1. Izveštaj o radu za 2015. god. sa statističkim podacim o radu u periodu 2011-2015 podnela je Hilda Banski, zamenik predsednika;
  2. Finansijski izveštaj je podneo Jožef Blat;
  3. Izveštaj nadzornog organa podneo je član tog organa Jovan Buter.
  Svi izveštaji su usvojeni.

Stari upravni odbor je razrešen, a na predlog kandidacione komisije izabran je nov upravni odbor.

Jahresversammlung

Jovan Buter liest den Bericht des Aufsichtsrates / čita izveštaj nadzornog organa

Program rada za 2015. godinu je predložio predsednik Aleksandar Konečni. Isti je jednoglasno usvojen.

Jahresversammlung

M. Brandić schägt die Mitglieder des neuen Vorsitzrates vor / predlaže sastav upravnog odbora


Tag der Toten

Am Tag der Toten (2. November 2015) nahmen die Mitglieder unseres Vereins an der Heiligen Messe auf dem katholischen Eisenbahnfriedhof teil. Die Messe wurde von dem Hochwürden Milan Silo in deutscher Sprache gehalten. Es wurde auch auf Ungarisch und Kroatisch gebetet.

Besuch

Besuch

Am Ende der Messe bekränzten wir die donauschwäbische Gedenkstätte und zündeten Kerzen an dem Massengrab für die nach dem Zweiten Weltkrieg gestorbenen unschuldigen deutschen Opfer.

Dan mrtvih

Na svetoj misi, koju je održao velečasni Milan Silo na Dan mrtvih (2. novembra 2015.) na Železničkom groblju u Kikindi, učestvovali su članovi našeg Udruženja.

Besuch

Besuch

Misa je služena na nemačkom jeziku, ali molitve su izgovorene i na madjarskom i hrvatskom jeziku.

Po završetku mise položili smo cveće Podunavskim Švabama i zapalili sveće na masovnoj grobnici.


Promocija knjige "O Podunavskim Švabama"

U organizaciji našeg Udruženja je 29. 09. 2015. godine u svečanoj sali Narodnog muzeja u Kikindi promovisana knjiga "O Podunavskim Švabama" od grupe autora.

Pred mnogobrojnom publikom, koju je pozdravio predsednik Udruženja, Aleksandar Konečni, o knjizi su govorili: magistar Erika Banski sa Univerziteta Alberte (Edmonton, Kanada), član Nemačkog udruženja Kikinda, koja je prevela knjigu na Engleski jezik, režiser Marko Cvejić iz Ljubljane, direktor i režiser filma "Podunavske Švabe", i književnik Srdjan Tešin iz Kikinde, jedan od autora knjige.

Kao uvod u tematiku večeri prikazane su ključne scene iz filma "Podunavske Švabe" Marka Cvejića - filma čija je projekcija bila održana u Kikindi 10. 04. 2012.


U nastavku vam dajemo odlomke iz govora Erike Banski koja je bila u ulozi moderatora večeri a istovremeno i jedan od govornika.

Večeras govorimo o knjizi koja je nastala kao rezultat panel diskusija u toku turneje filma pre tri godine kroz nekolicinu gradova i sela Vojvodine.

Prvo izdanje, koje objavljeno krajem 2012. godine,ž sadrži 16 eseja - medju autorima imamo istoričare, pravnike, antropologe, novinare, sociologe, pisce, i umetnike. Svaki tekst je reakcija autora na tematiku koju film obradjuje.

Teme koje su zajedničke u skoro svim esejima su sledeće: suočavanje s prošlošću, poricanje odgovornosti za počinjeni zločin, pitanje kolektivne krivice, pitanje individualne odgovornosti. Govori se o zabranjenim temama odnosno tabu temama i o prećutkivanju delova istorije. Ponovo i ponovo se javljaju iste reči, svaki put opisane kao prva reakcija iz publike, a te reči su: "Mi o tome ništa nismo znali!" Što je upravo tako - mi o ovom delu istorije nismo učili i nismo mogli čitati u knjigama ili u štampi. Istorija naše Vojvodine i njenih žitelja nam je bila napisana jednostrano, i prepisivana tako, kako je odgovaralo vlastima. Da podvučem ovu stavku, želim da vam pročitam jedan kratak citat iz eseja Dubravke Stojanović u knjizi - naslov njenog eseja je: "XX vek i ideja nacionalnih država" (str. 237):

"Postoji razlika izmedju onoga sto je istorijska nauka i onoga sto je 'javno znanje' istorije. Priča o Podunavskim Švabama nije stigla u dovoljnoj meri do tog 'javnog znanja', do javnosti, a pogotovo nije stigla do školskih programa. I to je strašno zanimljivo, zato što je jedno od ključnih mesta koje je izmenjeno u udžbenicima istorije posle 2000. godine, upravo taj period posle 1945. godine. U novim udžbenicima se jako insistira na partizanskim zločinima i jako se naduvavaju brojevi partizanskih zločina posle 1945. godine, ali se, recimo, sudbina Podunavskih Nemaca ne spominje."

Knjiga je krajem 2014., u roku od dve godine, doživela drugo, prošireno izdanje.

Pre nego što prepustim reč Marku a zatim Srdjanu, htela bih da kažem nekoliko reči o saradnji našeg Udruženja i Mandragora Filma u realizaciji ove knjige.

Marko i ja smo se prvi put sreli u Kikindi nakon prikazivanja filma i razgovarali o njegovim daljnjim planovima u vezi projekta o Podunavskim Švabama. Njegov plan je bio da se izda knjiga, kolekcija eseja i tekstova nastalih kao reakcija na tematiku filma. Moje mišljenje je bilo da bi knjiga imala puno širi čitalacki krug ako bi bila objavljena ne samo na srpskom nego i na nemačkom i na engleskom jeziku. Marko se složio, i mi smo tada napravili plan da ću ja prevesti tekstove na engleski i da ću razgovarati sa mojim prijateljem, doktorom Manfredom Prokop, univerzitetskim profesorom nemačkog jezika u penziji sa Univerziteta Alberte u Kanadi, o mogućnosti prevoda na nemački. Doktor Prokop je inače počasni član Nemačkog udruženja Kikinda, i on je tehnički urednik Web stranice Udruženja i lektor za sadržaj objavljen na nemačkom jeziku. On je prihvatio moj predlog, i mi smo tri meseca radili volonterski na prevodjenju tekstova. Proces prevodjenja je bio sledeći: ja sam prvo uradila prevod pojedinog teksta na engleski - doktor Prokop je lektorisao engleski tekst i zatim je on sa engleskog uradio prevod na nemački. Kada je nemački tekst bio gotov, tražio je da lektorisanje uradim tako što ću uporediti sadržaj njegovog nemačkog prevoda sa originalnim srpskim tekstom. Pre nego što je prevod svakog eseja bio finaliziran, taj tekst je prošao najmanje 3 lektorisane verzije.

Takodje su dodate primedbe prevodilaca u obliku fus-nota za pojmove i istorijske dogadjaje koje govornicima nemačkog ili engleskog jezika nisu podrazumljive, na primer, kada autor eseja "Moderna srpska država", Jasminka Hasanbegović, govori o etničkom konceptu srpstva i navodi primer svog prezimena: "Uostalom, zamislite, koliko vama autentično zvuči: Jasminka Hasanbegović Srpkinja?" (str. 150). Ovoj rečenici smo mi dodali napomenu prevodioca u engleskom i u nemačkom tekstu da je prezime Hasanbegović bosansko prezime.

Drugi primer: u jednom drugom delu svog eseja ista autorka kaže sledeće (str. 151): "Naš je problem i u našoj romantičarskoj idealizaciji i nekritičkom sagledavanju ... naše prošlosti: na primer, mi ... vidimo u Dušanovom carstvu i Dušanovom Zakoniku ostvarenje principa nezavisnosti suda u onoj čuvenoj odredbi člana 172: 'Sve sudije da sude po zakoniku, pravo, ako piše u zakoniku, a da ne sude u strahu od carstva mi.'" U prevodu su dodata objašnjenja: šta je ustvari Dušanov Zakonik, da je donet 1349 godine, da sadrži 201 član, da je to ustvari jedan rani oblik ustava (str. 159 & 167).

Poslednji primer: Srdjan u svom eseju: "Ravnodušnost prema zlu" kaže: "Ja sam ona generacija koja se igrala 'Partizana i Nemaca', i Nemci su uvek bili negativci. Na promociji svoje knjige u Beču pričao sam o tome kako nisam želeo na Jadranu da se fotografišem sa nekom porodicom Nemaca, jer su za mene junaci bili Tihi i Prle, a Nemci protiv svih..." Kada smo prevodili ovaj tekst, doktor Prokop je mene pitao ko su to Tihi i Prle, i tako je dodata fus-nota da su Tihi i Prle junaci omiljene TV serije "Otpisani" i da se radnja te serije odigrava u Beogradu za vreme drugog svetskog rata.

Eto tako je Nemačko udruženje Kikinda jezičkim doprinosom pomolo izdavanje knjige i postalo ko-izdavač prvog izdanja. Time što je njen sadržaj uporedno trojezični, knjiga se sada nalazi u bibliotekama Srbije, Nemačke, Austrije, pa i Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.

A sada želim da predstavim režisera filma, Marka Cvejića - Marko je rodjen 1978. u Zrenjaninu. Studirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i diplomirao filmsku i pozorišnju režiju. Od 2005. godine predaje predmet "Filmski jezik i osnove montaže" u Beogradu, u filmskoj školi Akademskog filmskog centra. 2006. godine je osnovao nezavisnu filmsku produkciju Mandragora film. Snimio je više od deset filmova i režirao nekoliko pozorišnih predstava. Najdominantniji izraz u njegovom radu je sinkretizam izmedju dokumentarnog i artificijelnog. Njegovi filmovi su bili prikazani i nagradjeni na medjunarodnim festivalima. Marko danas živi sa porodicom u Ljubljani.

Posle Markovog izlaganja predstavljam kikindskog književnika Srdjana Tešina. Srdjan je rodjen 1971. godine u Mokrinu. Do sada je objavio 15 knjiga i dobitnik je književne stipendije "Borislav Pekić" za 2004. godinu, za roman "Kuvarove kletve i druge gadosti." 2011 je primio nagradu Društva književnika Vojvodine za knjigu godine, za zbirku pripovedaka s naslovom "Ispod crte". Jedna od tematika koju Srdjan obradjuje u svojim delima je istorija Podunavskih Švaba. Njegova književna dela su prevodjena na francuski, engleski, nemački, poljski, česki, makedonski, madjarski, albanski, i slovenački jezik. Njegova kratka proza je izdata u mnogim domaćim i medjunarodnim literarnim antologijama. Srdjan živi u Kikindi. Urednik je online časopisa "Plastelin" kao i književnog časopisa "Severni bunker". I, naravno, Srdjan je jedan od autora u knjizi "O Podunavskim Švabama".

U diskusiji su učestvovali: Marija Ostojić, glumica, član Nemačkog udruženja Kikinda, Gordana Perunović Fiat, profesor književnosti, i Hilda Banski, zamenik predsednika Nemačkog udruženja Kikinda.

Po završetku promocije prisutni su uz koktel proveli još sat vremena u razgovoru o tematici večeri.

TV Rubin je sledećeg dana u okviru vesti izvesila o ovoj promociji. Izveštaj možete pogledati ovde:
Besuch aus Österreich

Die Gäste unseres Vereins waren am 8. September 2015 Herr Frank Schlessmann, evangelischer Pfarrer, mit seiner Frau aus Österreich und mit Eva Dukai, einer Freundin des Paares aus Kanjiža. Die Gäste interessierten sich für die Aktivitäten unseres Vereins.

Besuch

Wir machten sie mit unserem allgemeinem Programm bekannt und mit den wichtigsten Zielen unserer Arbeit: Förderung der deutschen Sprache und der Kultur und der Traditionen der Donauschwaben. Am Ende des Besuchs begleitete unser Vorsitzender, Aleksandar Konečni, die Gäste zu der evangelischen Kirche in Kikinda, die in sehr schlechtem Zustand ist. Jahrelang wird keine Messe in dieser Kirche gehalten, weil der Zahl der Gläubigen sehr klein ist.

Poseta iz Austrije

Naše Udruženje je 8. 09. 2015. posetio Frank Schlessmann, evangelistički sveštenik iz Austrije, sa suprugom kao i sa Evom Dukai, njihovom prijateljicom iz Kanjiže. Goste je interesovao rad našeg Udruženja.

Besuch

Upoznali smo naše goste s programom rada Udruženja, s najbitnijim ciljevima rada, koji se ogledaju u negovanju jezika, kulture i tradicije Nemaca. Na kraju posete goste je naš predsednik Aleksandar Konečni odveo do evangelističke crkve, koja je u vrlo lošem stanju i godinama se ne služi misa u njoj zbog malog broja vernika.


Ausflug nach Arad (Rumänien)

Unser Verein organisierte am 29. August 2015 einen Ausflug nach Arad in Rumänien.

Wir besuchten den wunderschönen Bahnhof, der gerade erweitert wird und spazierten durch das Zentrum der Stadt, die den Geist der alten Zeiten bewahrt hat. Die Plätze und Parkanlagen sind von Palästen eingekreist. Wir besichtigten den Palast des Arad Cenad Direktoriums, das Neumann Palais (Neumann war einst die reichste jüdische Familie), das 1865 aufgebaute Kreis-Rathaus, das Volkstheater von 1874 und die monumentale römisch-katholische Kathedrale. Ein jedes von diesen Gebäuden reflektiert den Reichtum der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.

Besuch

In dieser Stadt befindet sich die Freiheitsstatue oder das Denkmal der 13 Märtyrer von Arad, die zu Ehren der 13 ermordeten Generale der ungarischen Revolution von 1848/1849 errichtet wurde.

Bis 1920 gehörte die Stadt Arad zu Ungarn, und die Mehrheit der Bevölkerung war ungarisch. Danach wurde sie dem rumänischen Staatsverband angegliedert, wodurch die einst ungarische Stadt eine rumänische ethnische Mehrheit und rumänischen Charakter erhielt.

Besuch

Wir überquerten die in der österreichisch-ungarischen Zeit gebaute Brücke, an deren Eröffnung Franz Joseph teilgenommen hatte, und die damals Franz-Joseph-Brücke hieß. Ihr heutiger Name ist Trajan-Brücke, nach dem römischen Kaiser Marcus Ulpius Traianus (98-117). Die Rumänen behaupten, dass sie von den Römern abstammen.

Wir fuhren durch das Dorf Világos (Hellburg), wo die ungarische revolutionäre Armee 1849 ihre Waffen niederlegte. Dieser Ausflug endete mit einem gemeinsamen Mittagessen in einem schönen Restaurant auf dem Weg nach Temeschwar.

Poseta Aradu (Rumunija)

Naše Udruženje je 29. 08. 2015. organizovalo posetu Aradu u Rumuniji

Posetili smo velelepnu železničku stanicu, koja se upravo proširuje. Prošetali smo centrom grada koji je sačuvao duh starih vremena. Trgovi i parkovi su okruženi palatama. Videli smo palatu Aradsko čanadske direkcije, Nojmanovu palatu (Nojman je nekada bio najbogatiji Jevrejin), okružnu većnicu podignutu 1865., državno pozorište iz 1874., i monumentalnu rimokatoličku katedralu. Svi objekti odražavaju bogatstvo gradjanskog društva XIX veka.

Besuch

U Aradu se nalazi spomenik 13 mučenika u spomen 13 ubijenih generala Madjarske revolucije 1849. godine.

Do 1920. grad Arad je pripadao Madjarskoj sa većinskim madjarskim stanovništvom. Od te godine je pripojen Rumuniji, što se nepovoljno odrazilo na grad. Nekada madjarski grad je dobio rumunsku većinu i karakter.

Besuch

Prešli smo preko mosta, koji je izgradjen za vreme Austro-Ugarske na čijem otvaranju je bio prisutan i car Franc Josip, po kome je most i dobio ime. Most danas nosi ime Trajanus po rimskom caru Trajanu (vladavina 98-117). Rumuni smatraju da vode poreklo od Rimljana.

Prošli smo kroz mesto Vilagoš (Hellburg), gde je Madjarska revolucionarna vojska 1849. položila oružje.

Ova poseta je završena zajedničkim ručkom u jednom lepom restoranu na putu za Temišvar.


In der Wirtschaftsschule Kikinda

Die Mitglieder unseres Vereins waren am 27. Mai 2015 Gäste der Wirtschaftsschule in Kikinda. Da wurden wir sehr herzlich empfangen von der Deutschlehrerin Milica Golušin. Die Vorstellung "Ein Tag im Leben von Sarah Bäcker" wurde aufgeführt. Nach der Vorstellung organisierte Milica Golušin einen Cocktail für alle Gäste. Das war ein sehr schönes Treffen.

Besuch

Milica Golušin im Interview mit dem lokalen Fernsehen / daje intervju lokalnoj televiziji


U Ekonomsko-trgovinskoj školi Kikinda

Članovi našeg Udruženja su 27. maja 2015. bili gosti Ekonomsko-trgovinske škole iz Kikinde. Domaćin nam je bila Milica Golušin, profesor nemačkog jezika. Ona je sa djacima pripremila predstavu "Jedan dan u životu Sare Beker". Posle izvedene predstave druženje se nastavilo uz koktel koji je za sve prisutne pripremila Milica Golušin. Bio je to jedan vrlo lep susret.

Besuch

Hilda Banski im Interview mit dem lokalen Fernsehen / daje intervju lokalnoj televiziji


Wirtschaftsschule
Kikinda

Die Aufführung "Ein Tag im Leben von Sarah Bäcker"

Die Wirtschaftsschule in Kikinda und der Deutsche Verein haben jetzt schon eine zehnjährige Zusammenarbeit. Der Deutsche Verein hatte zuerst die Kurse in der deutschen Sprache für erwachsene Mitglieder des Vereins und später auch für die Kinder und Enkelkinder der Mitglieder des Vereins organisiert. Es gab aber auch ganz andere Programme für alle Mitglieder des Vereins, um wichtige Daten wie zum Beispiel Ostern, Weihnachten und andere wichtige Feste zu feiern.

Der Deutsche Verein hat auch in diesem Jahr Geldmittel für den 40-stündigen Deutschkurs für die Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsschule in Kikinda zur Verfügung gestellt. Die Schüler haben nach dem Programm gearbeitet, das die Deutschlehrerin Milica Golušin ausgewählt hattte. Sie haben mit ihrer Deutschlehrerin in den Räumen der Wirtschaftsschule gelernt und gearbeitet, und als Endprodukt dieser Zusammenarbeit haben die Schülerinnen und ihre Deutschlehrerin die Aufführung "Ein Tag im Leben von Sarah Bäcker" vorbereitet. Durch die Dialog-Methode haben die Schüler in mehreren kurzen Szenen die Fachsprache von Ausbildungsprofilen, die man in der Wirtschaftsschule in Kikinda lernen kann, dargestellt. Da waren die Szenen in der U-Bahn. Die Hauptheldin der Vorstellung spricht mit einem Mädchen, das im Tourismus tätig ist; die Szene im Büro. Zwei Kolleginnen sprechen von einer dritten Kollegin und erklären dabei, was eine Angestellte im Büro erledigen soll: Geschäftsbriefe schreiben, E-Mails schicken, telefonieren, Anfragen, Angebote und Bestellungen schreiben. Die Schüler in den Klassen der Ausbildungsprofile Wirtschaftstechniker, Finanzadministrator und Kaufmann oder Kauffrau lernen während der Schulung auch Geschäftskorrespondenz. Den Lernstoff in diesem Fach haben sie in Serbisch, aber auch in Deutsch und Englisch. Die müde Sarah kommt nach der Arbeit zurück. Unterwegs muss sie noch einkaufen. Im Geschäft spricht sie mit der Verkäuferin. Da ist auch eine Szene mit der Fachsprache. Und es gibt noch die Szene aus dem Alltag, dann Gespräche mit den Verwandten, Freunden usw....

Besuch

Besuch/Poseta

Während dieses Kurses haben die Schüler allein den Text für diese Szenen geschrieben und die Gestaltung der Szene geplant. Am 27. Mai 2015 haben die Schüler die Aufführung "Ein Tag im Leben von Sarah Bäcker" gegeben.

Die Vorstellung war vor allem für die Mitglieder des Deutschen Vereins Kikinda gedacht; eingeladen wurden auch die Vertreter der Verwaltung der Gemeinde Kikinda, die Kulturattachés der BRD und Österreichs, aber die erwähnten Personen sind nicht gekommen.

Teilgenommen haben neben den Mitgliedern des Deutschen Vereins auch die Kolleginnen und der Kollege aus der Wirtschaftsschule, die Kolleginnen, die Deutsch in den Grundschulen unterrichten, die Schüler aus der Grund- und Wirtschaftsschule, der Schulleiter der Wirtschaftsschule Tomislav Bartolic wie auch die Fans und Freunde der deutschen Sprache und Kultur.

Die Schüler der Wirtschaftsschule, die Teilnehmer und die Besucher haben sich sehr positiv über die Vorstellung geäußert. Man hat auch gehört, dass es in Zukunft weiters solche Aktivitäten geben soll.

Besuch

Besuch/Poseta

Milica Golušin bedankt sich beim Deutschen Verein in Kikinda für das Vertrauen wie auch bei dem Schulleiter Tomislav Bartolic für die Unterstützung und hat den Wunsch, dass sich diese Zusammenarbeit auf diese Art und Weise fortentwickelt.

Milica Golušin, Deutschlehrerin
Kikinda, 25.06.2015


Ekonomsko-trgovinska škola
Kikinda

Predstava "Jedan dan u životu Sare Beker"

Ekonomsko-trgovinska škola iz Kikinde i Nemačko udruženje Kikinda imaju sada već decenijsku saradnju. Ona se najpre ogledala u kursevima nemačkog jezika za odrasle članove Nemačkog udruženja, potom za decu i unuke članova Nemačkog udruženja, a i prigodnim programima za sve članove udruženja prilikom obeležavanja Uskrsa i Božića, značajnih datuma i jubileja.

Nemačko udruženje je i ove godine ukazalo poverenje Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kikindi u vidu finansiranja 40-časovnog kursa nemačkog jezika, po programu koji odabere profesor nemačkog jezika Milica Golušin. Kurs se odvijao u prostorijama Škole, a kao produkt ove saradnje, učenci Škole su sa svojim predmetnim predavačem pripremili predstavu: "Ein Tag im Leben von Sarah Bäcker". Dijaloškom metodom učenici su u kratkim sekvencama predstavili jezik struke i to onih obrazovnih profila koji se uče u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kikindi. To su bile scene u metrou, gde glavna junakinja predstave priča sa devojkom koja je zapslena u turizmu, scenom u kancelariji koleginice ogovaraju junakinju predstave ali se povlače i nabrajaju koju vrstu poslova treba da obave. Učenici obrazovnih profila ekonomski tehničar, finansijski administrator i komercijalista tokom četiri godine imaju i poslovnu korespondenciju koja se izvodi i na stranom jeziku. Umorna Sara se vraća kući ali pre povratka obavlja nabavku u trgovini, gde je uslužuje prodavačica koja se koristi stručnom terminologijom za taj obrazovni profil. Tu su i scene iz svakodnevne komunikacije sa prijateljima, rođacima...

Besuch

Besuch/Poseta

Tokom ovog kursa učenici su sami spremali scenario, osmislili svoje uloge, predložili izgled scene i kao krajnji produkt desila se 27.05.2015. godine predstava "Jedan dan u životu Sare Beker".

Besuch

Besuch/Poseta

Predstava je prevashodno pripremana za članove Nemačkog udruženja Kikinda, a na istu su pozvani i predstavnici lokalne samouprave grada Kikinde, Ataše za kulturu Republike Nemačke i Austrije ali se isti nisu odazvali pozivu.

Predstavi su pored uvek dragih članova Nemačkog udruženja prisustvovali članovi kolektiva Ekonomsko-trgovinske škole, koleginice nemačkog jezika osnovnih škola, učenici osnovnih i Ekonomske škole, direktor Tomislav Bartolić i poštovaoci nemačkog jezika i kulture.

Besuch

Besuch/Poseta

Učenici Ekonomsko-trgovinske škole, učesnici i posetioci su se pozitivno izrazili o predstavi i izrazili želju da se i u budućnosti nastavi sa ovakvim aktivnostima.

Milica Golušin izražava zahvalnost Nemačkom udruženju Kikinda na ukazanom poverenju kao i direktoru Tomislavu Bartoliću za spremnost i podršku, da se ova saradnja odvija na ovakav način.

Milica Golušin, profesor nemačkog jezika


Besuch

Am 9. April 2015 hatten wir Besuch aus Deutschland. Unsere Gäste waren Frau Anne Marie Hinsberger mit ihrer Tochter und ihrem Sohn als auch Fräulein Maja Ćurčić, Musiklehrerin aus Belgrad, die den Besuch organisierte. Ihre Gastgeber waren unser Vorsitzender und die Stellvertreterin des Vorsitzenden, Aleksandar Konečni und Hilda Banski.

Besuch

Besuch

Frau Hinsberger ist die Tochter von Donauschwaben. Ihre Mutter ist in Nakovo geboren, ihr Vater in Čestereg. Deswegen interessiert sie sich für unsere Gegend. Wir machten unsere Gäste mit dem Schicksal der Donauschwaben nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt, mit den Lagern in Vojvodina, der Auswanderung nach Deutschland, Österreich, Amerika und Australien, wie auch mit den statistischen Zahlen der Deutschen - Donauschwaben, die heutzutage noch in Serbien leben. Unsere Gäste zeigten besonderes Interesse an den Aktivitäten unseres Vereins. Nach dem Besuch nahm Aleksandar Konečni unsere Gäste auf eine Besichtigung von Kikinda mit.

Poseta našeg Udruženja

Devetog aprila 2015. imali smo goste iz SR Nemačke. Naše Udruženje posetila je gospodja Anne Marie Hinsberger sa sinom i ćerkom kao i gospodjica Maja Ćurčić, profesor muzike iz Beograda, koja je organizovala dolazak gostiju iz Nemačke. Domaćini su im bili predsednik i potpredsednik Udruženja, Aleksandar Konečni i Hilda Banski.

Ostern

Ostern

Gospodja Hinsberger je ćerka Podunavskih Švaba. Mati joj je rodjena u Nakovu, a otac u Česteregu. Otuda njeno interesovanje za ove krajeve. Naše goste smo upoznali sa sudbinom Švaba posle Drugog svetskog rata; o logorima u Vojvodini, o iseljavanju Švaba u Nemačku, Austriju, Ameriku, Australiju i o broju Nemaca - Švaba koji još žive u Srbiji. Posebno su se interesovali za rad našeg Udruženja. Posle druženja Aleksandar Konečni ih je odveo u razgledanje Kikinde.


Osterfest

Am 7. April 2015 feierte unser Verein Ostern. Unsere fleißigen Mitgliederinnen backten verschiedene Kuchen nach den Traditionen unserer Vorväter. Die Männer besorgten Getränke. Alle Mitglieder brachten bunte Ostereier. Wir verbrachten einen fröhlichen Nachmittag mit Ostereiertitschen und feinen Speisen.

Besuch

Proslava Uskrsa

Naše Udruženje je 07. aprila 2015. proslavilo Uskrs. Naše vredne članice su pripremile raznovrsne kolače po tradiciji naših predaka. Muški članovi Udruženja su doneli piće, a svi zajedno farbana uskršnja jaja. Uz bogatu trpezu i tucanje farbanim jajima proveli smo jedno prijatno popodne.

Ostern


Mitteilung und Einladung

Der Deutsche Verein Kikinda organisiert am 2. Juni 2015 um 19 Uhr im Prunksaal des Kikindaer Museums die Vorstellung des Buches Über die Donauschwaben / O Podunavskim Švabama / About the Danube Swabians.

Das Buch enthält Aufsätze von verschiedenen Autoren über das Dokudrama Die Donauschwaben / Podunavske Švabe / The Danube Swabians von Marko Cvejić . Dies ist schon die zweite Ausgabe des Buches, dessen Text parallell in drei Sprachen erscheint: Serbisch, Deutsch und Englisch. Die Übersetzung ins Deutsche ist von Dr. Manfred Prokop und ins Englische von Mag. Erika Banski.

Obaveštenje

Nemačko udruženje Kikinda organizuje u utorak 2. juna 2015. godine u svečanoj sali Narodnog muzeja u Kikindi s početkom u 19 sati promociju knjige O Podunavskim Švabama / Über die Donauschwaben / About the Danube Swabians od grupe autora.

Knjiga je nastala posle prikazivanja dokumentarno-igranog filma Marka Cvejića Podunavske Švabe. Knjiga je doživela već drugo izdanje. Prevedenja je na nemački i engleski jezik od strane dr. Manfreda Prokopa i mgr. Erike Banski.

Announcement and invitation

On Tuesday, June 2, 2015 at 19.00h the German Association Kikinda is organizing the promotion of the book O Podunavskim Švabama / Über die Donauschwaben / About the Danube Swabians in the Festive Hall of the Kikinda Museum.

The book includes a number of essays by a group of authors about the docudrama by Marko Cvejić Podunavske Švabe / Die Donauschwaben / The Danube Swabians. This is already the 2nd edition of the book. It includes parallel texts in Serbian, German and English. It has been translated by Dr. Manfred Prokop into German and my Mg. Erika Banski into English.

Here is a link to a review of the book by Joseph Psotka.


Zu den Aktivitäten 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 .

Copyright © 2007-2016 Deutscher Verein Kikinda. Web design: Manfred Prokop.Webmaster: Erika Banski.